15.00 KM
Godišnje
Comodo PositiveSSL
✓ Osigurava jednu domenu
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.9% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna Positive SSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od Comodo $10 000
20.00 KM
Godišnje
Comodo Essential SSL
✓ Osigurava jednu domenu
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.9% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna Positive SSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od Comodo $10 000
110.00 KM
Godišnje
Comodo PositiveSSL Multi-Domain
✓ Osigurava više domena
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.9% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna Positive SSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od Comodo $10 000
170.00 KM
Godišnje
Comodo PositiveSSL Wildcard
✓ Osigurava više poddomena na jednoj domeni
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.9% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna Positive SSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od Comodo $10 000
22.00 KM
Godišnje
RapidSSL Standard
✓ Osigurava jednu domenu
✖ Uključeno i "www."
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.3% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna RapidSSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od RapidSSL $10 000
215.00 KM
Godišnje
RapidSSL WildcardSSL
✓ Osigurava više poddomena na jednoj domeni
✖ Uključeno i "www."
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.3% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna RapidSSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od RapidSSL $5 000
15.00 KM
Godišnje
GGSSL Domain SSL
✓ Osigurava jednu domenu
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.9% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna GGSSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od GGSSL $10 000
105.00 KM
Godišnje
GGSSL Wildcard SSL
✓ Osigurava više poddomena na jednoj domeni
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.9% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna GGSSL zastavica
✓ 128/256 bit enkripcija
✓ Garancija od GGSSL $10 000
15.00 KM
Godišnje
Ukrnames DomainSSL
✓ Osigurava jednu domenu
✖ Uključeno i "www."
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.3% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna Ukrnames zastavica
✓ 128 bit enkripcija
✓ Garancija od Ukrnames $10 000
162.00 KM
Godišnje
Ukrnames Wildcard SSL
✓ Osigurava više poddomena na jednoj domeni
✓ 2048 bit Industry Standard SSL Certificate
✓ 99.3% kompatabilnost sa pretraživačima
✓ Besplatna Ukrnames zastavica
✓ 128 bit enkripcija
✓ Garancija od Ukrnames $10 000

Powered by WHMCompleteSolution